top of page

Cyklus: HORIZONT UDÁLOSTÍ

Malby z cyklu Horizont událostí maluje autorka od roku 2020 a je spojením jejích starších cyklů Romantická krajina 21.století, Výletů N a Zrození. Inspirována pointilismem,  některé obrazy naznačují prvky futurismu a v použití pestrých a často nemíchaných  barev je autorka  ovlivněná  fauvismem.  Nejdůležitější milník tohoto cyklu obrazů je zejména  nová významná etapa života autorky, protože jí s některými obrazy již pomáhá její syn. Silné nánosy barev na plátnech postupně směřující ke společnému bodu v dálce,

nastiňují pestré a rychlé, byť někdy rozechvělé cesty životů každého z nás, směřujících stále vpřed :)  

© 2022 Zuzana Čížková, webdesign Samuel John King

bottom of page