top of page

Cyklus: ZROZENÍ A CIRCULATION DE LA SPHERE 

Motivy ZROZEÍ A KOLOBĚHU ŽIVOTA se autorka věnuje již od roku 2000

napříč mnoha výtvarným disciplínám. 

V malbě olejem i akrylem, kresba, litografie, sochařství-objekty i reliéfy.

Je to jeden z nejstarších motivů autorky, kterému se věnuje i v současnosti.

Objevil se v obou medailoncích o autorce natočených Českou televizí v rámci Televizního klubu neslyšících

a nechyběl ani ve dvou dokumentárních filmech vytvořených Českou televizí v režii Hany Pinkavové: 

Kamenosochařka Zuzana Čížková, vysílaném poprvé v roce 2005 

a Zuzana Čížková sochařka a malířa, vysílaném poprvé v roce 2021. 

Tato díla byla často vystavována v Česku i v zahraničí a až na několik kusů, které si autorka schovává do archivu, jsou všechny v soukromých sbírkách a některé litografie v depozitáři Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. 

© 2022 Zuzana Čížková, webdesign Samuel John King

bottom of page