top of page

Sochařská díla realizuje Zuzana Čížková zejména v následujících materiálech:
kámen (nyní již výjimečně), akrystal, epoxid,
do její autorské cementové směsi vytvořené pro sochařské účely, zejména pro exteriéry, kterou si cca v roce 2004 nechala na zakázku vytvořit
ve Výzkumném ústavu maltovin v Radotíně.

Komorní plastiky realizuje nejčastěji do bronzu. 

Obrazy maluje olejem i akrylem a jsou zakázkově adjustovány
v rámařství Křížek Černošice  Rámařství s tradicí od roku 1890 (antkrizek.cz)

kde je ke každému obrazu vytvořen rám s originálním
složením jednotlivých lišt i barevností. 

Obrazy se tak dohromady i s individuální adjustací 
stávají komplexním uměleckým dílem.

Ovšem, než se obraz dostane do rámařství, 
je to cesta na dlouhou trať, nejen vzhledem k technologii, kterou autorka používá, že jednotlivé vrstvy dlouho schnou, než se mohou nanášet další vrstvy malby.
Ale i proto, že autorka netvoří ve stylu ,,seká to jak Baťa cvičky",
a tak je realizace každého obrazu i kresby na delší čas. 
 
  
 

bottom of page